İletişim
İnsan Kaynakları
Hakkımızda Çeviri Hizmetleri Fiyat Listesi
 

 

 

 

 

 

 

 • Yazılı çeviri hizmetlerimiz

 • Hukuk (sözleşmeler, vekaletname ve imza sirküleri gibi şirket evrakları, lisans anlaşmaları, mahkeme kararları vs.)

 •  Teknik (kullanım kılavuzları, ürün katalogları vs.)

 •  Tıp (ürün tanıtımları, makaleler)

 •  Akademik çeviri (sosyal bilimler, eğitim bilimleri çevirileri vs.)

 •  Ticari Çeviriler (Yazışmalar, Sözleşmeler, ihaleler, iş bitirme vs.)

 •  Genel çeviri (diploma, transkript, broşür)

 •  Kaset ve CD deşifresi

 •  Web sayfası çevirileri

 •  Basın metni çevirileri  

 • Sözlü çeviri hizmetlerimiz

 • Simultane (Eş zamanlı) çeviri

 • Konsekutif (ardıl) çeviri

 • Fuar ve tanıtım organizasyonlarında sözlü çeviri desteği  

Gerektiğinde tercümelerinizin noter onayı tarafımızdan yapılır.

 

   

© 2002 Her Hakkı Saklıdır